กิจกรรม

งานทำบุญเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใ่ส่ใจ by อารี เนอร์สโฮม

วันที่ 4 กันยายน 2559

งานปีใหม่ 2560

 

 

 

กิจกรรมรดน้ำในวันผู้สูงอายุ เมษายน 2560 

กิจกรรมทางศาสนา

ทำกิจกรรม นอกสถานที่

งานวันลอยกระทง ปี 2560

งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2561

งานสงกรานต์ ปี 2561

กิจกรรมทางศาสนา

งานวันแม่ ปี 2561