อัตราค่าบริการ

รูปแบบห้องพัก

ห้องพักรวม 5 เตียง
ห้องพัก VIP 3 เตียง
ห้องพัก VIP 2 เตียง
ห้องพัก VIP 1 เตียง

 


 อัตราค่าบริการรายเดือน

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ เริ่มต้นที่ 20,000 บาท
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้ เริ่มต้นที่ 23,000 บาท

ผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, เจาะคอ. มีสายสวนปัสสาวะหรือมีแผลกดทับ

เริ่มต้นที่ 25,000 บาท

** อัตราค่าบริการรายวัน **

เริ่มต้นที่ 800 บาท/วัน

** ราคาประเมินขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุแต่ละท่าน **

 

 


 ค่าบริการนี้ยังไม่รวม

  • ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้าอ้อม, ของใช้ส่วนตัว
  • อุปกรณ์ทำแผล อุปกรณ์ให้ออกซิเจน และ อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง
  • ค่าบริการส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค่ารถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล