บรรยากาศภายในบ้านใส่ใจ

บรรยากาศ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านใส่ใจ by อารี เนอร์สโฮม 

มีธรรมชาติ ร่มรื่น มีบริเวณให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น 

ได้เดินออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีเจ้าหน้าที

ของทางศูนย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด