เกี่ยวกับเรา

บ้านใส่ใจ by อารี เนอร์สโฮม 

ได้จัดตั้งขึ้นมาจากความตั้งใจในการที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริงด้วยทีมงานมืออาชีพ เนื่องในสภาวการณ์ปัจจุบัน ชีวิตการทำงานเป็นไปอย่างเร่งรีบ มีการแข่งขันสูงและลูกหลานมีความจำเป็นต้องทำงานนอกบ้าน ท่านจึงไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วยตัวของท่านเอง ดังนั้นเพื่อให้บุคคลที่ท่านรักได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ทางเราต้องการที่จะเป็นตัวแทนของท่านในการดูแลบุคคลที่ท่านรัก เสมือนคนในครอบครัว